Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy

ul. Warszawska 33,
62-400 Słupca,
tel/fax.
063 275 10 50

Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców. Siedzibą Cechu jest miasto Słupca. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawnie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. oraz na podstawie statutu. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, a także terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich Komisji dialogu społecznego, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1999r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .