Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy

Warszawska 33
62-400 Słupca
tel/fax.
063 275 10 50

Zarys historii Słupcy

Nazwa "Słupca" pojawia się w źródłach pisanych dopiero w XIII wieku, choć w odbiegającym zapisie, wynikającym z języka, w którym notatka o Słupcy była sporządzona. Pojawiają się więc takie nazwy jak: "Slupcza", "Slubzec", "Sluptza", "Słupcza". Polska nazwa na przestrzeni dziejów prawie nie uległa zmianom. Etymologicznie jest to nazwa pochodząca od wyrazu "słup", z którego przez dodanie końcówki "-ca" utworzono nazwę miejscowości. Związek z konkretnym, rzeczywistym obiektem (słupem) jest trudny do wyjaśnienia. Być może chodziło o jakąś budowlę lub urządzenie (fortyfikacja obronna) zrobione ze słupów, wzmacniające wały grodu.

Kalendarium

źródło:B. Szczepański (red.), Dzieje Słupcy, Poznań 1996